Tra­fi­ko­lyc­ka på Te­nala­vä­gen

Västra Nyland - - Ledare -

En tra­fi­ko­lyc­ka in­träf­fa­de vid 14-ti­den på väg 52 mel­lan Eke­näs och Te­na­la i tors­dags då en mind­re last­bil kol­li­de­ra­de med en per­son­bil.

De tre per­so­ner som be­fann sig i per­son­bi­len ska­da­de sig och för­des till sjuk­hu­set för vård. Last­bils­chauf­fö­ren kla­ra­de sig oskadd.

Olyck­plat­sen var cir­ka tre kilo­me­ter från Han­gö­vä­gen längs Te­nala­vä­gen mot Sa­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.