Bo­en­de käm­par med eko­no­min

Västra Nyland - - Ledare -

Un­der stads­sty­rel­sens se­nas­te mö­te i Han­gö be­hand­la­des en an­hål­lan som Au­rora­hem­met läm­nat in. I fjol be­vil­ja­de sta­den Au­rora­hem­met ett lån på 80 000 eu­ro, och för­hopp­ning­en var att stif­tel­sen skul­le få eko­no­min i skick un­der det här året.

–Men un­der mån­da­gens mö­te vi­sa­de det sig att stif­tel­sen fort­fa­ran­de har svårt att få verk­sam­he­ten att gå runt, sä­ger stads­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Stu­re Sö­der­holm (SFP).

Stads­sty­rel­sen val­de än­då att bord­läg­ga ären­det un­der mån­da­gens mö­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.