MEST LÄST PÅ VASTRANYLAND.FI

Västra Nyland - - News -

Läs­ning­en på web­ben do­mi­ne­ra­des för­ra vec­kan av stäng­ning­en av SSAB:s rör­fa­brik i Lapp­vik.

1. Tra­fi­ko­lyc­ka på Te­nala­vä­gen

2. Lapp­vik­fa­bri­ken stängs 2020

3. ”Det känns för jäv­ligt”

4. Kår­kul­las dag­cen­ter i Ka­ris stäng­er

5. Ka­ris fick till­skott i form av bist­ro

6. Miss Fin­land krön­tes i Bill­näs

7. När det pyr på nä­tet

8. Plan för fem nya hög­hus i Eke­näs

9. Hic­ken vann se­ri­en och fi­rar avan­ce­mang

10. Lapp­vik­fa­bri­kens stäng­ning stor för­lust för re­gi­o­nen - nu är det upp till SSAB att ta hand om per­so­na­len.

NY BIST­RO. Chris Nord­ström, Mi­kae­la Him­mel­roos och Cat­hrin Vä­i­sä­nen ser­ve­rar mat i Fo­kus­hu­set i Ka­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.