Knights åk­te ut i cu­pen

Västra Nyland - - News -

Hel­gen var bråd för FBC Ra­se­borgs in­ne­ban­dy­lag. Ef­ter att i fre­dags vun­nit sin di­vi­sion 2-match mot PSS ha­de man en ny match på sön­da­gen. I cu­pen fick man dock ge sig mot VKTP som i Helsing­fors vann med 7–4.

Mat­chen ingick i cu­pens tred­je om­gång och var ex­tra in­tres­sant ef­tersom la­gen åter­finns i sam­ma di­vi­sion 2-zon. VKTP – som på lör­da­gen be­seg­ra­de HIFK i se­ri­en ef­ter för­läng­ning – gick upp till 1–0 ef­ter en mi­nut och gav ef­ter det ald­rig led­ning­en ifrån sig. Den sto­ra match­hjäl­ten blev Kim­mo Vah­te­ra med fy­ra mål.

I Knights var det jämnt fram­åt. Må­len gjor­des av André Artzén, Te­e­mu Man­ni­nen, Aku Le­i­no och San­te­ri Lång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.