Gosskö­ren Can­to­res Mi­no­res be­sö­ker Lojo

Västra Nyland - - Ledare -

Gosskö­ren Can­to­res Mi­no­res, so­pra­nen Helena Jun­tu­nen och ba­ry­to­nen Tom­mi Ha­ka­la ger två kon­ser­ter till­sam­mans med Lojo stads­or­kes­ter i ok­to­ber och no­vem­ber. På programmet står Jo­han­nes Brahms sjä­la­mäs­sa Ein deutsches Requ­i­em, som han be­ar­be­ta­de un­der många år. Fär­dig blev den i mit­ten av 1860-ta­let.

Helena Jun­tu­nen är en ung so­pran som har ska­pat sig en in­ter­na­tio­nell kar­riär. Den bör­ja­de med seg­rar i fle­ra sång­täv­ling­ar, främst sång­täv­ling­en i Vill­man­strand 2002. År 2006 fick hon Ka­ri­ta Mat­ti­la-pri­set.

Ba­ry­to­nen Tom­mi Ha­ka­la har sjung­it fle­ra ope­ra­rol­ler och upp­trätt med or­kest­rar som Ra­di­ons sym­fo­nior­kes­ter och Ba­sels sym­fo­nior­kes­ter.

Lojo kyr­ka, ons­da­gen den 31 ok­to­ber kloc­kan 19. Helsing­fors dom­kyr­ka fre­da­gen den 2 no­vem­ber kloc­kan 19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.