FIL­MER ONS­DAG

Västra Nyland - - Redaktionen väljer -

Pa­soli­ni

(Ita­li­en 2014) Abel Fer­ra­ras col­lage om de sista da­gar­na i re­gis­sörs­kol­le­gan Pi­er Pa­o­lo Pa­soli­nis liv, om hans fil­mer, så­väl full­bor­da­de som ofull­bor­da­de. Sug­gestivt och på sitt sätt fängs­lan­de, i ti­tel­rol­len ser vi Wil­lem Da­foe. Yle Te­e­ma 22.00–23.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.