BLOGGAT

Västra Nyland - - Ledare -

”Un­der en skol­dag är det många ele­ver som rör sig i sko­lan och bland des­sa ele­ver finns det idag allt fler som mår då­ligt. Da­gens sam­häl­le är ett hårt sam­häl­le att växa upp i och jag und­rar ibland om många ung­do­mar tap­par bort sig på vägen. Idag ska man ti­digt bli vux­en, man ska pre­ste­ra och kon­stant jäm­fö­ras med and­ra.”

Läs Mi­kae­la Hem­mä­lins in­lägg på blogg. vastra­ny­land.fi/eke­nas­gym­na­si­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.