Ro­bot i klas­sen tes­tas i sko­la i Kyrkslätt

En ro­bot som re­pre­sen­tant för ele­ver som in­te kan del­ta i klass­un­der­vis­ning tes­tas i Wi­nell­s­ka sko­lan i Kyrkslätt.

Västra Nyland - - Ledare -

Sko­la hop­pas att en ny slags un­der­vis­ning på di­stans kan hjäl­pa till att lö­sa un­der­vis­nings­pro­blem som upp­står av då­lig in­om­hus­luft.

Wi­nell­s­ka sko­lan i Kyrkslätt är den tred­je sko­lan i Fin­land att tes­ta un­der­vis­ning med en så kal­lad ava­tar. Det hand­lar om en ro­bot som blir en elevs ögon och öron i klas­sen i så­da­na fall då ele­ven in­te kan när­va­ra i un­der­vis­ning­en. Ele­ven kan del­ta i un­der­vis­ning­en på di­stans med hjälp av en pek­plat­ta.

Det är pro­ble­men med in­om­hus­luft som fått sko­lan att se sig om ef­ter al­ter­na­ti­va lös­ning­ar för de ele­ver som in­te kan vis­tas i al­la klas­ser i skol­bygg­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.