Krop­pen kan lä­ra sig käm­pa mot can­cer

Västra Nyland - - Ledare -

Nya ve­ten­skap­li­ga rön ger en lo­van­de an­ty­dan om att krop­pens eget im­mun­sy­stem kan an­vän­das ef­fek­tivt i kam­pen mot can­cer. Im­mu­no­lo­gis­ka me­to­der kan re­vo­lu­tio­ne­ra can­cer­vår­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.