Många vill bli tu­ris­m­chef

Västra Nyland - - Ledare -

In­tres­set för tu­ris­m­chef­pos­ten i Han­gö har va­rit stort. Det är 19 per­so­ner som sökt job­bet, och av dem togs 6 vi­da­re till in­ter­vju.

– Av de går nu 3 vi­da­re till näs­ta om­gång, sä­ger Ai­la Pääk­kö som är sty­rel­se­ord­fö­ran­de på sta­dens re­se­bo­lag Han­sea.

Vem som slut­li­gen blir ny tu­ris­m­chef klar­nar an­tag­li­gen mot slu­tet av må­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.