79 Hal­lå-bi­drag

Västra Nyland - - Ledare -

Inal­les de­la­de Svens­ka kul­tur­fon­den ut 79 bi­drag in­om ra­men för Hal­lå-pro­gram­met.

QFy­ra pro­jekt i Ra­se­borg fick bi­drag

Ra­se­borgs stad, för bild­nings­sek­torns pro­jekt Språk­fönst­ret öp­pet, Ki­e­li-ikku­nat au­ki. 100000 eu­ro.

QFör­e­ning­en för främ­jan­de av kul­tur, hant­verk och konst Ta­ko för pro­jek­tet Kah­ta ki­el­tä to­i­mi­en i Fis­ka­rin kou­lu. Job­ba till­sam­mans på två språk. 60000 eu­ro.

QAx­x­ells pro­jekt Hur­ri­kaa­ni. Su­o­men ja ru­ot­sin ki­e­len pyör­te­is­sä, ett sam­ar­be­te med ut­bild­nings­cent­ret Re­du i Ro­vani­e­mi. 50 000 eu­ro.

QBK-46 hand­boll för pro­jek­tet Språk­bad och id­rott i Ra­se­borg. 10000 eu­ro.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.