Bild­ning­en över bud­get

Västra Nyland - - Ledare -

Bild­nings­sek­torns bud­get­för­slag för år 2019 är drygt 320 000 eu­ro över den giv­na ra­men. Den to­ta­la drifts­bud­ge­ten är dock cir­ka 55 mil­jo­ner eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.