Är

Om var­gen bi­ter, stick fing­rar­na i var­gens ögon, sä­ger vilt­vårds­cen­tra­len. blir whis­ky­des­til­le­ri. Vrakcham­pagnen odrick­bar.

Västra Nyland - - Ledare -

Christi­ne An­ton Lind­holm

FO­TO: MOSTPHOTOS

OVÄLKOMNA. Vil­da vild­svin vill man in­te se på Åland. Gris­far­mar­na kan tving­as slu­ta och grön­saksod­lar­na be­fa­rar att svi­nen bö­kar upp od­ling­ar­na. Och var­i­från har vild­svi­nen kom­mit?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.