80 år 80 år

Västra Nyland - - Ledare -

fyl­ler Olof Thodén 19.10. Bort­rest. fyl­ler Har­ding Lind­holm 18.10. Bort­rest, fi­rar ej.

KEXTV 17.10 kl. 19.00.

Mu­sikin­sti­tu­tets vår­kon­sert. In­spe­lat i Snå­resa­len i maj 2018.

FAMILJENYTT Han­gö svens­ka för­sam­ling.

Döp­ta: Ma­ja Na­ta­lie Sand­berg. Dö­da:Brit­ta Ani­ta An­tin, 71, Bjar­ne Karl-Gus­tav

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.