Våff­lor så långt sme­ten räc­ker i De­ger­by

Västra Nyland - - Ledare -

Eva­ku­e­rings­öv­ning­en i De­ger­by den 11 sep­tem­ber gick en­ligt rit­ning­ar­na från­sett de ut­lo­va­de plät­tar­na. Re­dan i bus­sen från Väs­tan­kvarn fick de be­svik­na bar­nen löf­te om en våf­fel­fest och lör­da­gen den 13 ok­to­ber är det dags. Kloc­kan 12–15 ser­ve­rar by­arå­det våff­lor så långt sme­ten räc­ker på by­a­kon­to­ret Ro­sen­berg. De­ger­by-Folk­häl­sans Ru­na Kra­e­mer har ut­lo­vat en spår­ning i ter­räng­en. På Igor­mu­se­et be­rät­tar Berndt Gott­berg kloc­kan 13 om Vla­di­mir och de and­ra bar­nen som bod­de i Por­ka­la un­der pa­ren­te­sen.

Våf­fel­fes­ten blir star­ten för by­arå­dets mö­ten i höst med oli­ka te­man. Tors­da­gen den 25 ok­to­ber kl. 19 är te­mat po­ta­tis då Ca­mil­la Gor­ba­tow pre­sen­te­rar sin suc­cé­bok om po­ta­tis och ons­da­gen den 7 no­vem­ber kloc­kan 19 dis­ku­te­ras De­ger­byda­gen som fyl­ler 30 näs­ta år. Li­te av en ödes­frå­ga tills det klar­nar vem som vill stäl­la upp som ar­ran­gör.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.