Blog­ga­re och come­back

Västra Nyland - - Redaktionen väljer - SVT

Isa­bel­la Löwen­grip, fö­re det­ta Blon­din­bel­la, som har över en mil­jon lä­sa­re på sin blogg, nå­got som ock­så har ett pris. Pris­be­lön­ta för­fat­ta­ren och sam­hälls­de­bat­tö­ren Arund­ha­ti Roy har ef­ter tju­go år kom­mit med en upp­föl­ja­re till De små ting­ens Gud. Ke­vin Vå­ge­nes är Nor­ges nya stjärn­skott på ko­mi­ker­him­len, och dj-stjär­nan Da­vid Gu­et­ta har ska­pat gi­gan­tis­ka hits i snart fem­ton år. SVT1 och Yle Are­nan fredag 22.00, Yle Fem söndag 19.50, re­pris mån­dag 11.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.