Fö­re­tag i fö­re det­ta Spor­rong­fas­tig­he­ten

Västra Nyland - - News -

I fas­tig­he­ten ver­kar ett ti­o­tal fö­re­tag och för­e­ning­ar.

QBland de ny­as­te till­skot­ten finns för­u­tom Qu­een Kom­bu­cha, Strings som säl­jer gi­tarr­sträng­ar, Li­ia Jewel­le­ry smyc­kes­till­verk­ning, Fir­ma Ma­ri­na Wirén som ut­för bok­fö­rings­tjäns­ter, na­gel­tek­no­log Mi­kae­la Will­man.

QVid års­skif­tet flyttar ett fö­re­tag in­om bygg­nads­pla­ne­rings­bran­schen in i fas­tig­he­ten.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.