Di­rekt från Åbo Svens­ka Te­a­ter

Västra Nyland - - Redaktionen väljer -

Di­rekt­sänd­ning från Folk­ting­ets svens­ka da­gen-fest på Åbo Svens­ka Te­a­ter. Det blir pris­ut­del­ning­ar och mu­sik med in­hems­ka ar­tis­ter som Ti­ka Se­vón Lil­je­gren, Jo­han­na Grüss­ner, Kas­mir, Os­mo Iko­nen och Em­ma Kling­en­berg. Det blir dess­utom en del ur ÅST:s ak­tu­el­la pjäs Ja­ne Ey­re och ock­så stu­dent­kö­rer­na Bra­he Djäk­nar och Flo­rakö­ren med­ver­kar. Kon­fe­ren­ci­e­rer är Son­ja Kai­las­saa­ri och Mår­ten Svart­ström, re­por­ter i vim­let är Tho­mas Lun­din.

Yle Fem tis­dag 19.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.