Ing­et hän­der i Ös­tersundom

Västra Nyland - - Redaktionen väljer -

Helsing­fors an­nek­te­ra­de en del av Sib­bo för tio år sen. Om­rå­det skul­le pla­ne­ras och be­byg­gas i rask takt. Men på tio år har Helsing­fors in­te lyc­kats få till stånd en ge­ne­ral­plan för Ös­tersundom som al­la kan god­kän­na. Näs­ta steg blir an­tag­li­gen att den ska be­hand­las av för­valt­nings­dom­sto­len. Re­dak­tör: Jo­han Gull­mets.

Yle Fem tis­dag 19.00, re­pris ons­dag 11.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.