Brand på svin­gård, ing­en ska­dad

Västra Nyland - - News -

Väst­ra Ny­lands rädd­nings­verk fick larm om en stor brand i en svin­gård på Bac­ka­vä­gen i Sjundeå på tors­dag mor­gon.

Ett ti­o­tal en­he­ter kal­la­des till plat­sen. Det var främst tak­kon­struk­tio­ner­na som brann. Rädd­nings­ver­ket lyc­ka­des re­la­tivt snabbt släc­ka bran­den. Med hjälp av en ut­blås­nings­fläkt fick de ock­så bort rö­ken. Inga djur be­höv­de eva­kue­ras från svin­går­den.

– Elekt­ro­nik or­sa­ka­de an­tag­li­gen bran­den som nu är släckt. En ve­te­ri­när ska än­nu un­der­sö­ka gri­sar­na, men inga män­ni­skor el­ler djur ska­da­des, sä­ger Mar­ko Da­ni­els­son, jour­ha­van­de brand­mäs­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.