Sty­rel­sen vill in­te hö­ja skat­ten

Västra Nyland - - News -

Trots de för­säm­ra­de eko­no­mis­ka ut­sik­ter­na i Raseborg fö­re­slår stads­sty­rel­sen för stads­full­mäk­ti­ge att in­komst­skat­te­sat­sen år 2019 hålls oför­änd­rad vid 22 pro­cent.

In­komst­skat­te­sat­sen har va­rit oför­änd­rad se­dan år 2014 då den höj­des med till 22 pro­cent. Eko­no­mipla­nen för 2018–2020 ut­går från att skat­te­sat­sen för­blir oför­änd­rad.

Den högs­ta en­skil­da in­komst­skat­te­sat­sen i lan­det är 22,50 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.