Kim Walls för­äld­rar gäs­ter

Västra Nyland - - Redaktionen väljer - YLE

Kim Walls för­äld­rar Ingrid och

Jo­achim Wall be­rät­tar om ett års hel­ve­te, fyllt med sorg och ofatt­bar onds­ka. Med säll­ska­pet Oce­an Cle­anup har 24-åri­ge Boyan Slat från Ne­der­län­der­na ut­veck­lat en me­tod där ha­vet näs­tan ren­sar sig självt. För­fat­ta­ren Jen­ny Col­gan är ak­tu­ell med sin se­nas­te bok An Is­lands Christ­mas. Ange­li­na Jor­dan fram­för sång­en Shi­eld, som hon har skri­vit tex­ten till själv.

Yle Are­nan och SVT1 fre­dag 22.00, Yle Fem sön­dag 19.50, re­pris mån­dag 11.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.