731

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Aikajana -

Be­da Ve­ne­ra­bi­lis, munk­ki Jar­row'n Py­hän Pie­ta­rin ja Py­hän Paa­va­lin kak­sois­luos­ta­ris­sa, nousee englan­ti­lais­ten hen­gel­li­sek­si suun­nan­näyt­tä­jäk­si kä­si­kir­joi­tuk­sel­laan His­to­ria Eccle­sias­tica Gen­tis An­glo­rum (Englan­nin kan­san kirk­ko­his­to­ria). Be­dan an­glo­sak­sien kään­ty­myk­ses­tä ker­to­vaa teos­ta ylis­tet­tiin, ja sii­tä tu­li his­to­rial­lis­ten kir­joi­tus­ten esi­ku­va ko­ko kes­kia­jal­la. S Se loi myös poh­jan ylei­sel­le kä­si­tyk­kä­si­ty sel­le sii­tä, mi­kä mik on tyy­pil­lis tyy­pil­li­ses­ti englan­ti englan­ti­lais­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.