793

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Aikajana -

En­sim­mäi­ses­sä ajoi­tet­ta­vas­sa vii­kin­ki­hyök­käyk­ses­sä Brit­tein­saa­ril­le ryh­mä me­ri­ros­vo­ja nousee mai­hin Lin­dis­far­nen luos­ta­rin luo­na saa­rel­la Nort­humb­rias­sa ja ryös­tää kir­kon. Al­kuin, an­glo­sak­sien op­pi­nut Kaar­le Suu­ren ho­vis­sa, kir­joit­taa tie­don hä­nes­sä he­rät­tä­mäs­tä kau­his­tuk­ses­ta ja sa­noo Lin­dis­far­nen mo­lem­mil­le seu­ra­kun­nil­le ja Nort­humb­rian ho­vil­le täl­lais­ten hä­vi­tys­ten ole­van va­roi­tus, et­tä ih­mis­ten on tul­ta­va pa­rem­mik­si kris­ti­tyik­si. Li­sää vii­kin­ki­hyök­käyk­siä on lu­vas­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.