851

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Aikajana -

Vii­kin­kiar­mei­ja tal­veh­tii an­glo­sak­sien Englan­nis­sa en­sim­mäi­sen ker­ran lei­ris­sä Tha­net'n saa­rel­la Ken­tis­sä. Myö­hem­min saa­puu li­sää jouk­ko­ja, "suu­ri pa­ka­noi­den ar­mei­ja", jo­ka muo­tou­tuu jat­ku­vas­ti uu­del­leen seu­raa­van kah­den vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na. Se osoit­taa, et­tä vii­kin­git oli­vat kiin­nos­tu­neet muus­ta­kin kuin rik­kauk­sien ryös­tä­mi­ses­tä; he pys­tyi­vät suis­ta­maan kau­an ole­mas­sa ol­lei­ta ku­nin­gas­kun­tia pol­vil­leen et­sies­sään maa­ta uu­di­sa­su­tuk­sil­leen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.