PÄÄL­LÄ­SEI­SON­TAAN VALMISTAUTUMINEN: DEL­FII­NI

Womens Health - Joogaa - - 3. LUKU -

Aloi­ta kont­taus­a­sen­nos­ta. Ase­ta käm­me­net joo­ga­ma­tol­le ol­ka­päi­den le­vey­del­le. Ojen­na var­paat eteen­päin ja nos­ta lan­tio ylös. Suo­ris­ta ja­lat ja kä­ve­le eteen­päin kohti kä­siä niin pit­käl­le kuin pää­set. Pidä ol­ka­päät suo­raan kyy­när­päi­den ylä­puo­lel­la. Ren­tou­ta nis­ka ja kat­so loi­vas­ti eteen­päin.

Py­sy asen­nos­sa aluk­si vii­den hen­gi­tyk­sen ajan ja pi­den­nä ai­kaa vä­hi­tel­len 20:een hen­gi­tyk­seen. Kun tun­net olo­si mu­ka­vak­si del­fii­ni-asen­nos­sa, voit al­kaa har­joi­tel­la pääl­lä­sei­son­taa sei­nää vas­ten.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.