SAINT-RA­PHAËL - CANNES : -

Var-Matin (Sainte-Maxime / Saint-Tropez) - - Sports -

A Ajac­cio, gym­nase Pa­la­ti­nu, Saint-Ra­phaël bat Cannes 3 sets à 0. Ar­bitres : MM. Frot et Na­var­ro. Score des sets : 25-16 en 26 min ; 25-22 en 29 min ; 28-26 en 33 min. SAINT-RA­PHAËL. Le six de dé­part : Ka­ja­li­na, Abrha­mo­va, Men­ghi, Vin­de­vo­ghel, Go­mie­ro, Ca­me­ra (pas.). Puis : Smi­do­va, An­ge­lo­ni, Mi­chel. Li­be­ro : Giar­di­no. Ca­pi­taine : Go­mie­ro. En­tr. : Bre­go­li. Les points : Vin­de­vo­ghel (16), Go­mie­ro (11), Men­ghi (11), Abrha­mo­va (9), Ka­ja­li­na (7), Ca­me­ra (1). CANNES. Le six de dé­part : Sa­ven­chuck, Klos­ter, Aqui­no, Bur­sac, Ko­do­la, Gr­bic (pas.). Puis : Hu­tins­ki, Di­mi­tro­va, Gic­quel. Li­be­ro : Zaya­su. Ca­pi­taine : Klos­ter. En­tr. : Tillie. Les points : Bur­sac (12), Sa­ven­chuk (10), Ko­do­la (8), Klos­ter (7), Aqui­no (6), Hu­tins­ki (4), Di­mi­tro­va (2).

Newspapers in French

Newspapers from France

© PressReader. All rights reserved.