Weih­nach­ten in Mo­na­co, Bel­gi­en, Nor­we­gen

Prinz Sver­re Magnus

Das Neue - - SUMARIO -

■ Steif geht es bei den Nor­we­gern nie zu. Sver­re Magnus (10) sei Dank! Der Prinz mach­te beim of­fi­zi­el­len Fo­to-Ter­min im­mer wie­der Fa­xen (s. klei­nes Fo­to) und grins­te keck in die Ka­me­ra. Nur beim Fa­mi­li­en­fo­to (u.) galt es, ein paar Mi­nu­ten still­zu­hal­ten. Hat ge­klappt!

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.