De lütt­je Bro­der

Delmenhorster Kreisblatt - - DELMENHORST · STUHR - VON TI­MO BRÜNJES

Kennt ji da ok, viel­licht vun da­mals? Wenn de lütt­je Bro­der jüm­mer mit­speeln wull, of­woll he dat Spill över­haupt nich ver­stund un blots stört un op de Ner­ven gung? Dat is bi us vun­da­ag ok so.

De een­zig Un­ner­scheed is egent­lich, dat bi us de lütt­je Bro­der goot fief­maal so grot is, as de gro­te Bro­der.

Wenn bu­ten de Sünn schient, strick us Ko­ter gern mal dör den Gaar­den. Men­nig­maal kickt he de Bot­ter­va­gels na un man sütt em an, dat he ach­ter em ran jum­pen moch, wenn he noch een lütt be­ten jün­ger weer. Denn hört he wat un si­e­ne spitzen Ohrn sökt in ver­schee­den Rich­ten na denn Ur­sprung vun´t Ge­räusch. Gau jumpt he op un ge­duckt schlickt he sik an denn Tuhn ran. Jich­tens­wat is dor, viel­licht ee­ne Muus, de dor lies ra­schelt (wat ik nich een­mal hört harr, sülvst wenn ik veel jün­ger weer as nu). Een paar Tre­er vör denn Tuhn holt he inn, blots de Steert­spitz zuckt vör­sich­tig. As een lütt­jen Pan­ter liggt he dor in´n Gras op de Luuer un starrt in denn Dschun­gel.

Dat is denn de Mo­mang, in den si­en lütt Bro­der mit­speeln will un veer­tig Ki­lo Hund los­jum­pen doot un sik as doof freut. As een ech­ten lütt­jen Bro­der imi­teert de Hund den Ko­ter un för een Mo­mang leegt de twee ach­ter­nan­ner platt op´n Bod­den un lu­ert. Blots dat de Hund in Ver­gliek to´n Ko­ter ut­sütt as een lütt­jet Mit­tel­ge­bir­ge – ik weet nich, mi kummt dor Hunds­rück in denn Sinn – un ik weer denn Ge­dan­ken nich los, de Hund hett över­haupt kien Idee, wat he dor över­haupt deiht. Dat schient he sülvst ok gau to mar­ken un lütt­je Bro­der neigt dor­to, de Ge­dult an´t Töö­ven to ver­leern. Steert­we­delnd jumpt he op un da­al un fraagt: „Speelt wi nu?“

De Ko­ter aver in­gno­re­ert denn op­ge­reeg­ten op un da­al­jum­pen­den Hund un blots si­e­ne Steert­spitz zuckt jüm­mer hek­ti­scher. De lütt­je Bro­der ant­wurt do­rop mit een „Wuff!“un freut sik, dat de Ko­ter mid­del­wiel dör eben­so op­ge­reg­tet Steert­we­deln si­e­ne Freud wiest. Or?

De Hund fod­dert den gro­ten Bro­der nu dör jüm­mer lu­te­ret Ble­cken un hin un her jum­pen to´n Spee­len op un de Muus hett ver­mut­lich al lang dat Wie­te funnt, as de Ko­ter dat Drän­gen vun´n Hund na­gifft, si­e­ne Luuer­stel­lung op­gifft un denn lütt­jen Bro­der we­cke op de Sch­nuut gifft.

Denn kummt de Hund hu­ulend her­rennt, de Ko­ter rennt wech un mi er­in­nert dat an mi­en ee­ge­ne Kin­ner­ti­et

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.