CSDs Eu­ro­pa

Gay Friendly Germany - - Listing -

Tal­lin (Est­land):

2.–8. Ju­ni

Rom (Ita­li­en):

7. Ju­ni

Straß­burg (Frank­reich):

14. Ju­ni

At­hen (Grie­chen­land):

14. Ju­ni

Warschau (Po­len):

14. Ju­ni

Bar­ce­lo­na (Spa­ni­en): 27.–29. Ju­ni Pa­ra­de: 28. Ju­ni

Bo­lo­gna (Ita­li­en):

28. Ju­ni

Du­blin (Ir­land):

14.–29. Ju­ni

Eu­roP­ri­de, Os­lo (Nor­we­gen): 20.–29. Ju­ni Pa­ra­de: 28. Ju­ni

Lon­don (En­g­land): 22.–29. Ju­ni Pa­ra­de: 28. Ju­ni

Hel­sin­ki (Finn­land): 23.–29. Ju­ni Pa­ra­de: 28. Ju­ni

Pa­ris (Frank­reich):

28. Ju­ni

Ams­ter­dam (Nie­der­lan­de): 1.–3. Au­gust Pa­ra­de: 2. Au­gust

Stock­holm (Schwe­den): 28. Ju­li–2. Au­gust Pa­ra­de: 2. Au­gust

Reyk­ja­vik (Is­land):

5.–10. Au­gust

Prag (Tsche­chi­en): 11.–17. Au­gust Pa­ra­de: 16. Au­gust

Ko­pen­ha­gen (Dä­ne­mark): 27.–30. Au­gust Pa­ra­de: 30. Au­gust

Fo­to/Photo: Pri­de São Pau­lo

(Bra­si­li­en/Bra­zil) Text: Da­na Mül­ler

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.