Ki­no

Heilbronner Stimme Stadtausgabe - Heilbronner Stimme Ausgabe Neckarsulm und Neckartal - - WETTER & TERMINE -

HEIL­BRONN CINEMAXX

Anna­bel­le 2: Sa 16.10, 21.00, 23.30. So 17.15. So 18.30. Ato­mic Blon­de: Sa 20.30. Bar­ry Se­al - On­ly in Ame­ri­ca: Sa 14.20. Sa 17.45, 23.20. Sa 19.50. So 19.50. Big­foot Ju­ni­or: Sa 13.40. Bul­ly­para­de - Der Film: Sa 15.00. Sa 18.40. So 13.45. So 18.10. Cars 3 - Evo­lu­ti­on 3D: So 15.00. Der dunk­le Turm: Sa 18.30. Die Pfef­fer­kör­ner und der Fluch des schwar­zen Kö­nigs: Sa 11.30, 13.50. Sa 16.00. So 11.40. So 13.40, 15.50. Emo­ji - Der Film: Sa 12.10. So 12.10. Go­gol - der An­fang: So 18.30. Hap­py Fa­mi­ly: Sa 11.30. So 11.30. So 16.10. High So­cie­ty - Ge­gen­sät­ze zie­hen sich an: Sa 14.50, 17.20. Sa 20.45. So 14.30. So 16.10. So 21.00. Ich - Ein­fach un­ver­bes­ser­lich 3: Sa 12.50. So 11.30. Ich - Ein­fach un­ver­bes­ser­lich 3 3D: So 14.00. Kil­ler’s Bo­dy­guard: Sa 23.10. So 20.45. Lo­gan Lu­cky: Sa 17.30, 20.15, 23.00. So 17.30, 20.15. Mo­ther!: Sa 17.10, 20.00, 22.50. So 17.10, 20.00. Ost­wind - Auf­bruch nach Ora: Sa 15.10. So 14.40. Pla­net der Af­fen: Sur­vi­val 3D: Sa 11.45. So 11.40. Spi­der-Man: Ho­me­co­m­ing 3D: Sa 12.00. So 12.00. Va­le­ri­an - Die Stadt der Tau­send Pla­ne­ten 3D: Sa 22.40. Vic­to­ria & Ab­dul: So 20.30.

HEIL­BRONN KI­NO­STAR ARTHAUS Au­gus­te Ro­din: Sa 15.45. So 13.15. Bar­fuss in Pa­ris: Sa 19.45, 21.45. So 10.30, 13.00, 19.45. Der Wein und der Wind: Sa 17.30. So 17.30. Die Mi­gran­ti­gen: Sa 15.00. So 15.00. Fi­nal Por­trait: Sa 18.00, 22.00. So 10.30, 18.00. Grieß­no­cker­laf­fä­re: Sa 18.15, 20.30. So 18.15, 20.30. Ma­gi­cal Mys­te­ry oder: Die Rück­kehr des Karl Schmidt: Sa 15.00. So 15.00. Mei­ne Cou­si­ne Ra­chel: Sa 15.30. So 15.30. Por­to: Sa 20.15, 22.45. So 10.30, 13.00, 20.15. Tul­pen­fie­ber: Sa 17.15. So 17.15. Weit. Die Ge­schich­te von ei­nem Weg um die Welt: So 15.45. Wie die Mut­ter, so die Toch­ter: Sa 20.00. Sa 22.15. So 10.30, 13.15, 20.00.

NECKAR­SULM CI­NE­P­LEX FILM­PA­LAST Anna­bel­le 2: Sa 23.00. Bar­ry Se­al - On­ly in Ame­ri­ca: Sa 17.00, 19.30, 22.15. So 17.00, 19.30. Big­foot Ju­ni­or: Sa 14.30. Sa 14.30. So 14.30. So 14.30. Bul­ly­para­de - Der Film: Sa 14.45. Sa 17.45, 20.15. So 11.15, 14.45. So 17.45, 20.15. Cars 3 - Evo­lu­ti­on: So 15.00.

Die Pfef­fer­kör­ner und der Fluch des schwar­zen Kö­nigs: Sa 14.45. So 13.00. So 14.45. Emo­ji - Der Film: Sa 15.00. So 11.00, 13.00, 15.00. Grieß­no­cker­laf­fä­re: Sa 17.00.

Hap­py Fa­mi­ly: Sa 15.15. So 11.00, 15.15.

High So­cie­ty - Ge­gen­sät­ze zie­hen sich an: Sa 15.15, 20.15, 23.00. Sa 17.30. So 11.15. So 11.15. So 15.15, 20.15. So 17.30. Ich - Ein­fach un­ver­bes­ser­lich 3: Sa 15.00. So 11.00. So 13.00. Ju­gend oh­ne Gott: So 17.00. Kil­ler’s Bo­dy­guard: Sa 19.30, 22.15. Sa 19.30, 22.15. So 19.30. Lo­gan Lu­cky: Sa 17.15, 20.00, 22.45. So 17.15, 20.00. Mo­ther!: Sa 17.30. Sa 20.00, 22.45. So 17.30. So 20.00. Ost­wind - Auf­bruch nach Ora: So 11.30. Spi­der-Man: Ho­me­co­m­ing: So 11.30. The Cir­cle: Sa 17.15, 19.45, 22.30. So 17.15, 19.45.

BRET­TEN KI­NO­STAR FILMWELT

Bar­ry Se­al - On­ly in Ame­ri­ca: Sa 18.00, 20.15, 22.45. So 18.00, 20.15. Big­foot Ju­ni­or: Sa 17.30. Bul­ly­para­de - Der Film: Sa 15.30, 17.45, 20.00. So 17.45, 20.00. Cars 3 - Evo­lu­ti­on: So 15.15. Emo­ji - Der Film: Sa 15.45. So 15.45. Hap­py Fa­mi­ly: Sa 15.30. So 15.30. Ich - Ein­fach un­ver­bes­ser­lich 3: So 17.30. Kil­ler’s Bo­dy­guard: Sa 20.30, 23.00. So 20.30. Sneak Pre­view: Sa 23.00.

KIRCH­BERG KI­NO KLAP­PE

Grieß­no­cker­laf­fä­re: Sa 20.30. So 18.00.

Ost­wind - Auf­bruch nach Ora: So 15.00.

Weit. Die Ge­schich­te von ei­nem Weg um die Welt: Sa 18.00. So 20.30.

KORNWESTHEIM AU­TO­KI­NO

Bar­ry Se­al - On­ly in Ame­ri­ca: Sa 20.30, 23.15. So 20.30. Lo­gan Lu­cky: Sa 20.30, 23.15. So 20.30.

KÜNZELSAU PRES­TI­GE

Anna­bel­le 2: Sa 21.30. So 20.15. Bar­ry Se­al - On­ly in Ame­ri­ca: Sa 21.15. So 20.00. Big­foot Ju­ni­or 3D: Sa 13.45. So 13.30. Bul­ly­para­de - Der Film: Sa 15.45, 19.00. So 17.45. Cars 3 - Evo­lu­ti­on 3D: So 15.45. Emo­ji - Der Film: Sa 14.15. So 13.30. Grieß­no­cker­laf­fä­re: Sa 19.00. So 18.00. Hap­py Fa­mi­ly: Sa 14.30, 16.45. So 13.30, 15.30. Ich - Ein­fach un­ver­bes­ser­lich 3: So 15.45. Kil­ler’s Bo­dy­guard: Sa 18.00, 20.30. So 18.00, 20.30. Ost­wind - Auf­bruch nach Ora: Sa 16.30.

MOS­BACH KI­NO­STAR FILMWELT Anna­bel­le 2: Sa 22.30. Ato­mic Blon­de: Sa 22.30. Ba­den-Würt­tem­berg von oben: Sa 18.30. So 18.30. Big­foot Ju­ni­or: Sa 16.30. Bul­ly­para­de - Der Film: Sa 15.00, 17.30, 20.00. So 17.30, 20.00. Cars 3 - Evo­lu­ti­on: So 15.00. Emo­ji - Der Film: Sa 14.30. So 14.00. Grieß­no­cker­laf­fä­re: Sa 18.00, 20.15. So 18.00, 20.15. Hap­py Fa­mi­ly: Sa 15.45. So 16.00. Ich - Ein­fach un­ver­bes­ser­lich 3: So 16.30. Ke­di - Von Kat­zen und Men­schen: Sa 14.00. Kil­ler’s Bo­dy­guard: Sa 20.30, 23.00. So 20.30. Ma­ry’s Land: So 14.00.

ÖHRINGEN HOLI FILM­THEA­TER

Big­foot Ju­ni­or: Sa 15.30. So 15.30. Bul­ly­para­de - Der Film: Sa 18.00. So 18.00. Grieß­no­cker­laf­fä­re: Sa 20.30. So 20.30.

ÖHRINGEN SCA­LA

Bul­ly­para­de - Der Film: Sa 20.00. Das Pu­ber­tier - Der Film: Sa 17.00. Hap­py Fa­mi­ly: Sa 14.15. So 14.15.

SINSHEIM CITYDOME

Anna­bel­le 2: Sa 20.45, 22.30. So 20.45. Big­foot Ju­ni­or: So 13.00. Bul­ly­para­de - Der Film: Sa 15.30, 17.45, 20.00. So 15.30, 17.45, 20.00. Cars 3 - Evo­lu­ti­on: So 13.00. Das Pu­ber­tier - Der Film: Sa 19.00. So 19.00. Die Pfef­fer­kör­ner und der Fluch des schwar­zen Kö­nigs: Sa 15.15. So 15.15. Emo­ji - Der Film: So 13.00. Hap­py Fa­mi­ly: Sa 15.00. So 13.00, 15.00. High So­cie­ty - Ge­gen­sät­ze zie­hen sich an: Sa 15.00, 17.30, 20.00, 23.00. So 15.00, 17.30, 20.00. Ich - Ein­fach un­ver­bes­ser­lich 3: Sa 15.00, 17.00. So 13.00, 14.45. Kil­ler’s Bo­dy­guard: Sa 22.30.

Mo­ther!: Sa 17.30, 20.00, 22.30. So 16.45, 20.00. Pla­net der Af­fen: Sur­vi­val: Sa 22.30.

The Cir­cle: Sa 17.00, 20.00. So 17.00, 20.00.

Vic­to­ria & Ab­dul: So 17.30.

SINSHEIM IMAX 3D LA­SER 4K KI­NO Bar­ry Se­al - On­ly in Ame­ri­ca (Imax): Sa 18.00, 20.15, 22.45. So 18.00, 20.15. Hub­b­le 3D (Imax 3D): Sa 12.00. So 12.00. In­sel der Le­mu­ren - Ma­da­gas­car (Imax 3D): Sa 10.00, 13.00, 16.30. So 10.00, 13.00, 16.30. Sam­mys Aben­teu­er 2 (Imax 3D): Sa 15.00. So 15.00. Wild Ame­ri­ca 3D (Imax 3D): Sa 14.00. So 14.00. Wun­der der Tie­fe 3D (Imax 3D): Sa 11.00. So 11.00.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.