Ih­re Schwes­ter ist be­reits er­krankt

In Touch (Germany) - - Uv-Panik -

We­gen ei­nes bös­ar­ti­gen Le­ber­flecks muss­ten Khloé am Rü­cken 20 Zen­ti­me­ter Haut ent­fernt wer­den. „Das war echt schmerz­haft“, so die 32-Jäh­ri­ge.

khloé kar­da­shi­an (32)

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.