IHR THE­MA?

Neuss-Grevenbroicher Zeitung (Neuss) - - NEUSS -

Dar­über soll­ten wir mal be­rich­ten? Sa­gen Sie es uns! neuss@ngz-online.de 02131 404233 NGZ-Online ngz-online.de/whats­app 02131 404249 Lo­kal­re­dak­ti­on Neuss/Kaarst

Lud­ger Ba­ten (lue-): 02131 404246 Frank Kirsch­stein (ki-): 02131 404228 Chris­toph Kleinau (-nau): 02131 404192 Andreas Buchbauer (abu): 02131 404117 Si­mon Jan­ßen (ja­si): 02131 404188 Hel­ga Bitt­ner (hbm) – Kul­tur: 02131 404287 Dagmar Fisch­bach (da­gi) – Kaarst: 02131 404207

An­zei­gen

Te­le­fon: 02131 404-200, Fax -114 Online: www.ngz-online.de/an­zei­gen E-Mail: an­zei­gen@ngz-online.de

Le­ser­ser­vice

Te­le­fon: 0211 505 1111 Mo.-Fr. 6.30–16, Sa. 6.30–12 Uhr E-Mail: le­ser­ser­vice@ngz.de

Ser­vice­Punkt Neuss

May­er­sche Buch­hand­lung, Bü­chel 31, Neuss

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.