IN­FO Die Sie­ger der Tour de Neuss von 2002 bis 2016

Neuss-Grevenbroicher Zeitung (Neuss) - - SPORT IM RHEIN-KREIS -

2002 Andre­as Bei­kirch 2003 Erik Za­bel 2004 Jens Voigt 2005 Ro­bert Förs­ter 2006 Mar­kus Fo­then 2007 Fa­bi­an Wegmann 2008 Ge­rald Cio­lek 2009 Hein­rich Haus­s­ler 2010 To­ny Mar­tin 2011 An­dré Grei­pel 2012 Chris­ti­an Knees 2013 An­dré Grei­pel 2014 Andre­as Schil­lin­ger 2015 Paul Voss 2016 Do­mi­nik Bau­er

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.