Vet­tel glaubt trotz Aus­fall noch im­mer an sei­ne WM-Chan­ce

Rheinische Post Goch - - Sport -

Beim For­mel-1-Ren­nen in Süd­ko­rea blieb der Red-Bul­lPi­lot mit ei­nem Mo­tor­scha­den kurz vor dem Ren­nen­de lie­gen.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.