SAMS­TAG, 3. OK­TO­BER

Rheinische Post Goch - - KREIS KLEVE – REGIONAL -

AN - Am Wo­che­n­en­de, 6-9 Uhr Mo­de­ra­ti­on: Sascha Scheu­er - Ak­tu­el­le The­men, Kir­che und mehr vom Ta­ge AN - Am Wo­che­n­en­de, 9-14 Uhr Mo­de­ra­ti­on: Andre­as Strup­pe - Tag der Deut­schen Ein­heit - der bes­te Mix, gren­zen­los AN - Am Fei­er­tag, 14-18 Uhr Mo­de­ra­ti­on: Se­bas­ti­an Bel­da - Ak­tu­el­le The­men

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.