Schwazz op Wiss em Du­den

Rheinische Post – Stadtteilausgabe Duesseldorf-Mitte/West - - DÜSSELDORF -

Wat nix kost, es och nix! Dä Spruch kennt mr hee aan de Düs­sel joot. För Kwal­li­tät deht mr jähn e bess­ke mieh be­rap­pe. Dröm donn ech oh­ne lang er­ömzo­f­acke­le 26 Eu­ro op dä Desch lä­je för dä na­rel­neue Du­den. För de Bel­dong es ee­nem jo nix zo schad! Nu kann ech dä al­le­ree­sch­de Du­de von 1880, dat Erw­stöck von de Urom­ma us­sem Böö­ker­re­jal flöck erus­schmie­ße, denn däm fäh­le sa­re on schriewe fön­nef Mil­le aan Wöhd, die mr nit bloß spre­che, sön­dern vör al­lem och oh­ne Fäh­ler schriewe kön­ne moss. Kanns­de dat nit, donnt dech de Lütt, vör al­lem de jon­ge, als en An­tik­wie­tät aan­ki­cke.

Em Du­den ham­mer jo all schonn als Scholl­ken­ger er­öm­je­b­läd­dert, wem­mer nit je­wosst hannt, wie so e fies kom­ple­ze­ert Wohd je­schriewe wäh­de sollt. Wor kin­ne Du­den em Huus, es mr fies op­je­sch­mes­se je­wä­se, hät en Fön­nef em Dick­tat je­kritt on kunnt met sin­nem Zeuch­niss kin­ne Staat ma­ke.

Jrad hann ech mech e paah von den­ne neue Wöhd em Du­den aan­je­kickt on ben am hen on her si­mo­lee­re, wie mr so Us­dröck von hütt op Platt rech­tech schriewe künnt, för z.B: „ru­mei­ern, face­boo­ken, li­ken, tin­dern od­der Li­vestream“. Ons Rhei­nesch es jo en le­ben­di­je Sproch, dröm moss mr och An­gli­zis­men e Dialeckt­män­tel­che öm­hän­ge: Ech eier jetz hee nit lang er­öm on donn mem Laif­s­triem met­sch­wem­me. Dröm ben ech je­de Daach am feice­bu­cken on lai­ke be­sön­ders, met net­te Lütt zo tin­de­re.

P.S. Kick em Du­den noh, wat tin­de­re es! Mo­ni­ka Voss

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.