Bi­ath­lon

Schwaebische Zeitung (Messkirch) - - SPORT -

Welt­cup in Nove Mesto Män­ner, Ver­fol­gung (Sa.): 1. Four­ca­de (Frank­reich) 32:53,68 (1 Feh­ler), 2. Schi­p­u­lin (Russ­land) +30,12 (2), 3. Mail­let (Frank­reich) 38,31 (0), 4. Sch­empp (Uhin­gen) 38,37 (0), 5. Bö (Nor­we­gen) 1:02,69 (3), 15. Doll (Breit­nau) 1:41,03 (2), 24. Les­ser (Fran­ken­hain) 2:04,86 (3), 26. Peif­fer (Claus­thal) 2:08,35 (3), 36. Bischl (Sö­che­ring) 3:13,48 (2); Mas­sen­start (So.): 1. Four­ca­de 36:18,95 (1), 2. Sch­empp 8,31 (2), 3. Ba­bi­kow (Russ­land) 9,41 (1), 4. Mora­vec (Tsche­chi­en) 9,73 (2), 7. Björn­da­len (Nor­we­gen) 11,27 (2), 11. Les­ser 29,87 (2), 14. Peif­fer 45,40 (1), 24. Doll 1:35,75 (5); Ge­samt­welt­cup (8/26): 1. Four­ca­de 468, 2. Schi­p­u­lin 310, 3. Bö 308, 4. Björn­da­len 258, 5. Sch­empp 251, 7. Peif­fer 223, 8. Les­ser 213.

Frau­en, Ver­fol­gung (Sa.): 1. Che­va­lier (Frank­reich) 30:38,1 (1), 2. Wie­rer (Ita­li­en) 9,5 (2), 3. Aki­mo­wa (Russ­land) 19,4 (1), 6. Preuß (Haag) 48,9 (2), 7. Dahl­mei­er (Par­ten­kir­chen) 57,0 (3), 10. Hil­de­brand (Claus­thal) 1:04,1 (1), 50. Göss­ner (Gar­misch) 4:18,2 (6); Mas­sen­start (So.): 1. Kou­kal­o­va (Tsche­chi­en) 34:42,19 (1), 2. Dahl­mei­er 3,01 (2), 3. Wie­rer 9,63 (1), 4. Hinz (Schlier­see) 15,43 (1), 6. Preuß 26,78 (2), 21. Hil­de­brand 1:51,48 (4). Ge­samt­welt­cup (8/26): 1. Dahl­mei­er 410, 2. Mä­käräi­nen (Finn­land) 312, 3. Kou­kal­o­va 305, 10. Hil­de­brand 214, 12. Preuß 193, 21. Hinz 150.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.