Ski­sprin­gen

Schwaebische Zeitung (Messkirch) - - SPORT -

Män­ner, Welt­cup in Engelberg/Schweiz, Groß­schan­ze, Sa.: 1. Hay­böck (Ös­ter­reich) 304,7 Punk­te (138+134 m), 2. D. Pre­vc (Slo­we­ni­en) 301,6 (132+137,5), 3. Kof­ler (Ös­ter­reich) 293,7 (128+139,5), 4. Tan­de (Nor­we­gen) 288,9 (132,5+133), 5. Ito (Ja­pan) 284,2 (135+129), 6. Kraft (Ös­ter­reich) 283,9 (129+ 130), 7. Ei­sen­bich­ler (Siegs­dorf) 283,8 (123,5 +137), 8. Frei­tag (Aue) 282,3 (140+126,5), 10. Freund (Rast­büchl) 279,2 (128,5+131), 14. Ley­he (Wil­lin­gen) 274,18 (135+125), 15. Wel­lin­ger (Ruh­pol­ding) 273,4 (131,5+127,5), 24. Gei­ger (Oberstdorf) 263,6 (126+123,5). So.: 1. D. Pre­vc 305,9 (144+141,5), 2. Stoch (Po­len) 293,8 (143,5+141,5), 3. Kraft 283,1 (138,5+138), 4. Fett­ner (Ös­ter­reich) 278,4 (136+137,5), 5. Ei­sen­bich­ler 277,6 (136+ 136,5), 6. Hay­böck 276,7 (135+138), 7. Frei­tag 275,4 (136,5+135,5), 9. Freund 274,4 (138,5+138,5), 13. Wel­lin­ger 270,9 (137,5+ 134,5), 26. Ley­he 252,2 (132+130,5), 42. Wank (Hin­ter­zar­ten) 114,8 (125,5), 47. Gei­ger 110,6 (121); Ge­samt­welt­cup (6/27): 1. Pre­vc 540, 2. Tan­de 382, 3. Kraft 331, 4. Stoch 323, 5. Freund 288, 7. Ei­sen­bich­ler 269, 9. Hay­böck 243, 14. Gei­ger 134, 15. Frei­tag 130, 19. Wel­lin­ger 100, 20. Ley­he 76.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.