Ka­der 2017/18 und nächs­te Ter­mi­ne

Schwaebische Zeitung (Wangen) - - REGIONALSPORT -

Ka­der, Würt­tem­berg­li­ga 2017/18 Se­bas­ti­an Ner­ger, Tor­wart, 36 Jahre Adam Ku­ce­ra, Tor­wart, 30 Ro­bin St­raub, Links­au­ßen, 22 Da­vid Paul, Links­au­ßen, 19 Mar­tin Schnit­zer, Rück­raum li., 20 Marc Kut­tler, Rück­raum links, 23 Finn Kun­kel, Rück­raum links, 19 Aa­ron May­er, Rück­raum Mit­te, 21 Elia May­er, Rück­raum Mit­te, 19 Marc Bäch­le, Rück­raum Mit­te, 28 Lu­kas Paul, Rück­raum rechts, 20 Jens Ba­der, Rechts­au­ßen, 29 Se­bas­ti­an Stau­da­cher, Kreis, 27 Mi­chel Fi­scher, Kreis, 22 Er­wei­ter­ter Ka­der Va­len­tin Eh­rat, Tor­wart, 17 Ja­kob Glat­zel, Rechts­au­ßen, 18 Ja­kob En­draß, Kreis, 17 Mar­vin Kru­zin­ski, Rück­raum re., 18 Jan­nick Sell­schopp, Rückr. Mi., 18 Lau­rin Rom­bach, Rück­raum re., 21

Ter­mi­ne 11. Au­gust, 19 Uhr: Test­spiel in Ho­hen­ems 26. Au­gust: Tur­nier in Kot­tern 2./3. Sep­tem­ber: Trai­nings­la­ger in Wangen 3. Sep­tem­ber, 16 Uhr: HVW-Po­kal bei der SG He­gens­berg-Lie­bers­bronn (Aufst. Würt­tem­berg­li­ga) 9. Sep­tem­ber, 19.30 Uhr: 1. Punkt­spiel in Win­zin­gen 16. Sep­tem­ber, 20 Uhr: 1. Heim­spiel ge­gen Wolf­schlu­gen (bee)

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.