Fo­re­arm Cross­over push-ups

SHAPE (Germany) - - Fitness -

In den Lie­ge­stütz ge­hen, Hän­de eng plat­zie­ren mit den Fin­ger­spit­zen nach au­ßen ( Ar­me beu­gen, bis die Un­ter­ar­me den Bo­den be­rüh­ren (

Leich­te Va­ri­an­te: Knie bei der Übung ab­le­gen.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.