Ba­lan­ce

SHAPE (Germany) - - Fitness -

De­fi­niert Schul­tern, Ar­me, Bauch, Po Ge­wicht auf dem rech­ten, ge­streck­ten Bein. Ober­kör­per nach vorn beu­gen. Mit den Fin­ger­spit­zen der rech­ten Hand den Bo­den be­rüh­ren, lin­kes Bein nach hin­ten oben stre­cken, Ober­kör­per nach links auf­dre­hen, lin­ken Arm zur De­cke stre­cken. 1 Min. hal­ten, dann Sei­ten­wech­sel.

Der fuSS ist ge­flext

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.