lun­ges

SHAPE (Germany) - - Fitness / Übungen -

Kräf­tigt die Po-Mus­keln Hüft­brei­ter Stand, Hän­de hin­ter den Kopf ( A ). Mit dem lin­ken Fuß ei­nen gro­ßen Schritt zu­rück ma­chen, bei­de Knie in den 90-Grad-Win­kel beu­gen ( B ). Zu­rück zu A. Sei­ten­wech­sel. 2 Min. wie­der­ho­len

A Ober­kör­per bleibt ge­ra­de, der blick geht nach vorn

B

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.