Grü­ne Grü­ße

tina - - Zuhause -

Lie­be Wor­te tref­fen Kü­chen­kraut – ­die­se Gruß­kar­te zum Be­pflan­zen ern­tet ga­ran­tiert gro­ßen Ap­plaus. Kunst­stoff­kar­te in­klu­si­ve Kres­se­sa­men, ca. 10 x 12 x 12 cm, ver­schie­de­ne Mo­ti­ve, je ca. 8 €, www. ge­schenk­idee.de, Tel.: 0 30/4 03 66 01 01

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.