Ap­pell des Beas­tie Boys

tz - - KULTUR & TV - F: afp

Beas­tieBoys-Sän­ger Adam Ho­ro­vitz (50) hat bei ei­ner De­mo in New York Do­nald Trump kri­ti­siert: Er ver­mitt­le „un­se­ren Kin­dern die Bot­schaft, dass es okay ist, Men­schen mit an­de­rer Haut­far­be zu at­ta­ckie­ren. Wir müs­sen uns ge­gen den Hass er­he­ben“, sag­te er in sei­ner Bot­schaft.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.