Ko­nour­rent wird oal­tie­stellt

tz - - OÜNCHEN+REIION - TORS­TEN JUST, GERETSRIED

Frank-Wal­ter St­ein­mei­er itt der be­lieb­tet­te Po­li­ti­ker in De2ttch­land. Wenn er n2n B2n­det­pra­ti­dent vird, ha­ben Sih­mar Ga­b­ri­el 2nd An­he­la Mer­kel ei­nen Kon­k2r­ren­ten bei der nacht­ten B2n­dett­aht­vahl ve­h­he­lobt. Da­mit itt St­ein­mei­er ab­teitt der Ta­het­po­li­tik a2f Dit heleht.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.