LUX­URY BRANDS

Where Berlin - - SHOPPING -

AIGNER

www.aign­er­mu­nich.com. Kur­fürs­ten­damm 50. T: 030.88683668. U Uh­land­straße. B4

BALLY

www.bally.com. Kur­fürs­ten­damm 52. T: 030.88707688. U Uh­land­straße. B4

BOGGI MI­LANO

www.boggi.it. Kur­fürs­ten­damm 195-196. T: 030.88921730. U Uh­land­straße. B4

BOSS

www.hugo­b­oss.com. Friedrich­str. 165. T: 030.20613890. U Franzö­sis­che Straße. E3

BUCHERER

www.bucherer.com. Friedrich­str. 45. T: 030.2041049. U Kochstraße. E4

BULGARI

www.bulgari.com. Kur­fürs­ten­damm 190-192. T: 030.8857920. U Uh­land­straße. B4

EM­PO­RIO AR­MANI

www.ar­mani.com. Friedrich­str. 169-170. T: 030 20615660. U Stadt­mitte. E3

CHOPARD

www.chopard.com Kur­fürs­ten­damm 54. T: 030 70096980. U Uh­land­straße. B4

ES­CADA

www.es­cada.com. Kur­fürs­ten­damm 195. T: 030.88923815. U Uh­land­straße. B4

MAU­RICE LACROIX

www.mau­ricelacroix.de. Friedrich­str. 166. T: 030.33024852. U Franzö­sis­che Straße. E3

MCM

www.mcm­world­wide.com. Rosen­thaler Str. 38. T: 030.28493793. S Hack­escher Markt. F2

ROLEX

www.rolex.com. Kur­fürs­ten­damm 184. T: 030.55669010. U Ade­nauer­platz. B4

WEMPE

www.wempe.com. Kur­fürs­ten­damm 184. T: 030.8826878. U Ade­nauer­platz. B4

Newspapers in English

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.