Ο ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ:

Kathimerini Greek - - ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ -

Ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Ιωάννης Τούμπας ανεχώρησε χθες αεροπορικώς διά Γενεύην όπου θα προεδρεύση συσκέψεως των εις Δυτικήν Ευρώπην πρεσβευτών της Ελλάδος. Θα επακολουθήση δευτέρα σύσκεψις εις την οποίαν θα μετάσχουν οι πρεσβευταί εις τας χώρας της Ανατολικής Ευρώπης.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.