ΡΑΝΤΕΚ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΒΥΣΙΝΣΚΥ:

Kathimerini Greek - - ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ -

(Από ανταποκρίσεις της εφημερίδος «Χρόνος» των Παρισίων.) Κατά τας δύο συνεδριάσεις της δίκης της Μόσχας της παρελθούσης Δευτέρας [25-Ι-1937], κατά την εξέτασιν του Κνιάζεφ, ο Ράντεκ, στραφείς προς τον συγκατηγορούμενόν του Πιατάκωφ, του είπε μεγαλοφώνως: «Θυμάσαι, Πιατάκωφ, τι έλεγεν η Κρούπσκαγια (η χήρα του Λένιν) εις τα 1926; -Αν ο Λένιν έζη σήμερα θα ήτο σίγουρα εις τας φυλακάς.» Ο [εισαγγελέας] Βυσίνσκυ πηδά από την θέσιν του και ωρύεται: «Κατηγορούμενε, Ράντεκ, σε διατάσσω να σιωπήσης.» Με ελαφρόν μειδίαμα ειρωνείας ο Ράντεκ απαντά: «Μετ’ ολίγας ημέρας θα έχωμεν ενώπιόν μας όλην την αιωνιότητα διά να σιωπώμεν.» Η απάντησις εκείνη εβύθισε επί τινας στιγμάς το ακροατήριον εις βαθείαν σιωπήν. Δεν ένοιωθε κανείς παρά την παγεράν πνοήν του θανάτου να περνά από την αίθουσαν.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.