80 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ...

31-V-1937

Kathimerini Greek - - ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ -

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ:

Νέα Υόρκη, 30. - Το Ανώτατον Δικαστήριον, κατόπιν μακρών συσκέψεων απεφάνθη ότι οι τελευταίως ψηφισθέντες νόμοι περί ασφαλίσεως της ανεργίας και παροχής συντάξεως εις τους υπερβαίνοντας το 65ον έτος της ηλικίας των, είναι σύμφωνοι προς το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ ΟΜΟΦΩΝΩΣ:

Μόσχα, 30. - Η Σοβιετική «Ακαδημία των Επιστημών» εις μίαν των τελευταίων αυτής συνεδριάσεων εψήφισεν ομοφώνως τη διαγραφήν εκ των μελών της του Νικολάου Μπουχάριν, τον οποίον εκήρυξεν «εχθρόν του λαού».

ΖΑΚ ΝΤΟΡΙΟ:

Παρίσιοι, 30. - Ο αγών του αρχηγού του «Λαϊκου Κόμματος» [PPF = Parti Populaire Francais] κ. Ντοριό κατά της κυβερνήσεως [Λαϊκού Μετώπου] του κ. Μπλουμ και των κομμουνιστών εντείνεται από ημέρας εις ημέραν. Από της 24ης Μαΐου η εφημερίς «Λιμπερτέ», περιελθούσα εις χείρας του κ. Ντοριό, ήρχισεν σφοδράν επίθεσιν κατά του Λαϊκού Μετώπου, εναντίον του οποίου ο κ. Ντοριό, ίδρυσε το «Μέτωπον της Ελευθερίας», εις ο καταβάλλεται προσπάθεια να ενωθούν πάντα τα αντιμαρξιστικά κόμματα.

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΓΙΑ ΤΕΡΖΑΚΗ:

(Από κριτική για το μυθιστόρημα «Η μενεξεδένια πολιτεία».) «Ο κ. Αγγελος Τερζάκης κατορθώνει από ένα παιχνίδι απίθανων συμπτώσεων να δημιουργήση μια πλοκή μυθιστορήματος και να τη συγκρατήση έως το τέλος χωρίς να ενθυμίζη συχνά στον αναγνώστη ότι το θεμέλιο όλης αυτής της υποθέσεως υπήρξε καθαρό επινόημα. [...] Αν μπορούσα συνοπτικά να χαρακτηρίσω τη “Μενεξεδένια Πολιτεία” θα έλεγα ότι είναι από τα έργα που εγγράφονται στη μερίδα των κερδών της νεοελληνικής φιλολογίας».

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.